Foto’s die genomen zijn tijdens de Dirt Cup van 2012, onderdeel XC (1).

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.